Lenny Kruit
In de documentaire What Happened, Miss Simone? begint Nina Simone met te zeggen: Voor mij is vrijheid de afwezigheid van angst. Oude filosoof Kierkegaard (1844) laat dan al weten: Angst te leren kennen is een avontuur dat ieder mens beleefd moet hebben. Anders dreigt hij verloren te gaan door nooit angst gekend te hebben, of door in de angst weg te zinken. Wie dan (ook) op de juiste manier geleerd heeft wat angst is, heeft het hoogste geleerd. Zowel Nina Simone als Kierkegaard zouden gelijk kunnen hebben en wanneer je hun uitspraken samenvoegt zou je kunnen zeggen: door angst toe te laten, verdwijnt de angst waardoor er vrijheid ontstaat.

Lenny Kruit

Ieder mens heeft een verhaal en die verhalen interesseren me. De verhalen die verteld en beschreven worden waarin krachten en kwetsbaarheden naar voren komen. Niemands leven loopt vlekkeloos. We hebben allemaal deukjes of deuken in ons hart opgelopen gedurende ons leven. Vaak worden deze ervaringen onder het tapijt geveegd en wordt er niet over gesproken. Uit angst of schaamte laten we onszelf niet zien. Terwijl er juist heel veel kracht in die verhalen schuilt. Ondanks dat we die verhalen verborgen houden, zijn ze juist zichtbaar in de ruimte die mensen laten, in de stiltes en in ons lichaam. Het zijn juist de verhalen die duidelijk maken hoe we een weg zoeken in ons leven en werken.

Levens- en ervaringsverhalen hebben mij veel gebracht. Door te lezen over en te luisteren naar de verhalen van anderen leerde ik hoe zij omgingen met bepaalde gebeurtenissen in hun leven en werden niet alleen hun pijn, maar ook hun krachten zichtbaar. Dit inspireerde mij om naar mijn eigen leven te kijken en erop te reflecteren. Ik heb mezelf beter leren kennen door samenhang tussen gebeurtenissen te herkennen en heb hierdoor betekenis aan mijn leven gegeven. Ik heb bepaalde veranderingen in mijn leven aangebracht, heb kwaliteiten (her) ontdekt en heb ruimte gemaakt voor rouw en verdriet. Met de kennis en ervaring die ik in dit proces heb opgedaan, wil ik anderen ondersteunen bij het uitwerken van hun eigen verhaal. Graag ondersteun ik mensen met vragen en oefeningen bij het benutten, verrijken, ontwikkelen, kantelen van hun persoonlijke levensverhaal en het inzetten van de eigen ervaringskennis. En bij het opdoen van inzichten om meer gepaste keuzes voor de toekomst vanuit het hart te maken.

Ik werk als docent, onderzoeker, supervisor, coach en onderwijsontwikkelaar aan de Hanzehogeschool in Groningen aan de opleidingen Social Work en Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn (deeltijdonderwijs). Vanuit HanzePro verzorg ik trainingen aan professionals. Mijn aandachtsgebieden zijn: inzet van eigen ervaringen bij sociaal werk, herstelondersteunend werken en destigmatisering en inclusie. Daarnaast ben ik betrokken bij het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool en houd ik me onder andere bezig met de innovatiewerkplaatsen Ervaringsdeskundigheid en Begeleid leren. Ik ben auteur van het boek ‘Inzet van eigen ervaringen bij sociaal werk’ (2021). Ik probeer zo veel mogelijk te leven en te werken vanuit mindfulness, compassie en te werken met narratieven.

Ik ben geregistreerd als supervisor en coach bij de beroepsvereniging LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching). 

Geboren in 1976 en opgegroeid in de provincie Oost- Groningen. In mijn loopbaan heb ik afwisselend gewerkt in de hulpverlening en in het onderwijs (jongeren, volwassenen, psychiatrie, voortgezet speciaal onderwijs). Ik ben moeder van twee tienerkinderen en ik woon in Groningen.