Mozaiek kleur
Mozaiek kleur

Intervisie

Intervisie is een manier om te leren van en met andere professionals. De beroepspraktijk en reflectie staan hierbij centraal. Een intervisiegroep bestaat meestal uit 3 tot 6 deelnemers. Ieder brengt beurtelings een actuele vraagstuk uit de praktijk in. Als deelnemers ondersteun je elkaar door het geven van feedback, tips, adviezen en het stellen van vragen, zodat je beter zicht krijgt op je eigen functioneren en de mogelijkheden tot verbetering of het inzetten van een andere aanpak. De kracht van intervisie zit in het benutten van de verschillende perspectieven. Door de frisse blik van anderen kun je op een andere manier tegen werkproblemen of – situaties aankijken. Ook kun je ideeën en gedachten toetsen bij je collega’s. Op deze manier worden ervaringen uit de praktijk leerzame ervaringen en leer je collega’s beter kennen en begrijpen.

Als begeleidingskundige ondersteun ik de groep, door een aantal intervisiemethodieken te introduceren, maar wat ik voornamelijk doe is luisteren, kijken en vragen zodat de groep zelfstandig verder kan op een waardevolle wijze die bij hen past. Er is ruimte voor humor, intuïtie en experimenteren.