Destigmatisering en inclusie

Het leven is kwetsbaar en iedereen kan in zijn of haar leven te maken krijgen met een ontwrichtende situatie of probleem, zoals trauma, een psychische- of lichamelijke aandoening, armoede, schulden, maatschappelijke uitsluiting, verslaving, misbruik of relationele problemen. Hier rust ook vaak een stigma op de wijze waarop mensen zichzelf zien of door anderen gezien worden. Het effect is dat het hen ingrijpend beïnvloedt. Mensen krijgen niet alleen te maken met de gevolgen, maar worden ook geconfronteerd met afwijzende reacties van de mensen om hen heen. Waardoor meedoen met de maatschappij niet altijd vanzelfsprekend is. Er spelen vaak drie componenten een belangrijke rol bij stigmatisering:

  • stereotypen
  • vooroordelen
  • discriminatie

Training en advies zijn gericht op maatschappelijke acceptatie, openheid en inclusie. Ik ondersteun mensen binnen teams en organisaties ruimte te maken voor diversiteit, waarbij niet het label centraal staat. Levens- en ervaringsverhalen kunnen hierbij ondersteunend zijn. Vanuit de visie dat ieder mens zich gezien en gewaardeerd voelt. Trajecten zijn opgebouwd aan de hand van de volgende fasen:

  • bewustwording van eigen perceptie en vooroordelen
  • vertaling naar gewenste acties
  • gedrag en het in praktijk brengen van voorgenomen acties en gedrag

Zorg en welzijnsorganisaties, scholen en gemeenten zijn best bereid om met destigmatisering en inclusie aan de slag te gaan, maar weten vaak niet hoe dat aan te pakken. In de training wordt stilgestaan bij de verschillende interventies door middel van theorie en het oefenen met elkaar. De training wordt na overleg op maat gemaakt.

Schaduw 1